5 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าลูกน้อยจะเป็นอัจฉริยะ

แม่และเด็ก

5 พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าลูกน้อยจะเป็นอัจฉริยะ

Rate this post

แน่นอนสิ่งที่คุณแม่หลายคนอยากที่จะให้ลูกเป็นอันดับแรกคือเรื่องของสุ
ขภาพที่ต้องแข็งแรงก่อนจากนั้นค่อยมองไปถึงเรื่องของพัฒนาการการเรียนรู้ต่างๆตามวัยของเขา ซึ่งพัฒนาการของลูก น้อยนั้น เป็นที่ทราบกัน ว่าวัย 5
ปีแรกนั้นมีความสำคัญต่อพัฒนาการที่ดีของลูก
โดยพ่อและแม่สามารถฝึกสังเกตพัฒนาการของลูกได้
ซึ่งการเรียนรู้ของลูกนั้นจำเป็นต้องมีเป็นการฝึกลูกให้สามารถเรียนรู้อย่างพอดีและในปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากอาจจะส่งผลต่อความสามารถด้านอารมณ์รวมไปถึงการแสดงอ
อกด้วย ซึ่งวันนี้เรามี 5ข้อที่จะให้คุณแม่ได้สังเกตถึงสัญญาณว่าลูกของคุณนั้นมีสามารถมากกว่าเด็กปกติหรืออัจฉริยะ

1.ขี้สงสัยชอบตั้งคำถามอยู่เสมอ

การที่เด็กชอบถามนั้นบ่งบอกแล้วว่าเขาสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องต่างๆที่อยู่
รอบตัวการตอบคำถามลูก เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเด็กในวัยนี้หากเด็กถามในเรื่องที่อธิบายยากพ่อและแม่ต้องหาคำตอบที่ทำให้เด็กเข้าใจง่าย พฤติกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับ เด็ก และพ่อแม่เนื่องจากจะทำให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น

2.ความจำดีสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้แม่นยำ

เด็กก็เหมือนผ้าขาวหากมีกิจกรรมที่เขาชื่นชอบแน่นอนว่าเขาจะจดจำมันไปตลอด
เช่นเดียวกับพฤติกรรมแย่ๆด้วยซึ่งหากเป็นกิจกรรมดีๆที่เขาสนใจเขาจะสามารถรู้ได้ทันทีเพราะเพียงแค่เห็นผ่านตาก็สามารถจำได้และสามารถทำซ้ำใหม่ได้ การที่เด็กมีความสามารถในการจำที่ดีจะบ่งบอกว่า เด็กจะสามารถคิดและแก้ไขปัญหาต่างๆได้จากข้อมูลในความทรงจำของเขา

3.ชอบอ่านหนังสือ

หากลูกน้อยของคุณมีพฤติกรรมที่ชื่นชอบในการอ่านหนังสือ
แต่ลักษณะของหนังสือต่างๆก็ต้องจำแนกประเภทด้วย หากลูกเรา
สนใจในเนื้อหาของหนังสือและมีสมาธิในการเรียนรู้และอ่านหนังสืออย่
างมีสมาธินั้น แสดงให้เห็นว่าเด็กมีพัฒนาการในการเรียนรู้
การอ่านหนังสือสำหรับเรื่องการอ่านหนังสือนั้น
พ่อและแม่ต้องอาศัยจังหวะในการสอนหนังสือให้
ลูกอ่านเองได้โดยที่ไม่บังคับเด็กให้อ่าน

4.มีทักษะด้านภาษา

การพูดของเด็กตั้งแต่ในวัยแรกเกิด
ที่แม้ว่าคุณพ่อคุณอาจจะฟังดูไม่รู้ภาษา
แต่นั้นก็บ่งบอกถึงพัฒนาการของลูก
ที่พยายามจะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมา
เด็กนั้นสามารถพูดได้อย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการจดจำที่ดี
จดจำพูดต่างๆที่เขาได้ยินอยู่บ่อยๆ ถือว่าเป็นหนึ่งในพัฒนาการที่เร็วขึ้น

5.การแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติ

มีผลการวิจัยจากแพทย์ได้ระบุว่าเด็กที่มีแววจะโตขึ้นมาฉลาดจะมีการแ
สดงอารมณ์ที่รุนแรงกว่าคนอื่นๆ มีความไวต่อความรู้สึก
ถ้าหากสังเกตลูกน้อยบางครั้งมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเช่นคุณแม่แกล้งร้องไห้และลูกเข้ามากอดก็บ่งบอกถึงความเข้าใจในด้านอารมณ์ของเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *