เลี้ยงลูกอย่างไรให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

แม่และเด็ก

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย

Rate this post

คำว่าแม่นั้นในความหมายของคุณหมอคือ ต้องเป็นคนที่ทุ่มเทให้ลูก
เวลาที่ลูกร้องก็สามารถเข้าไปอุ้มและทำทุกอย่่างให้ลูกได้ตลอดเวลา เนื่องจากเด็กจะไว้ใจแม่มากที่สุด
และนอกจากจะเลี้ยงให้ดีแล้ว ก็จะต้องเลี้ยงลูกให้โตสมตามวัยที่ควรจะเป็นด้วย
พัฒนาการของลูกน้อย
พัฒนาการที่สำคัญอีกอย่างของเด็กคือ กล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณแขนขา แน่นอนว่าเด็กจะทั้งเดิน วิ่ง
และใช้พลังแขนขาอย่างมาก เช่น การขว้างปาข้าวของ
แต่พอแม่อย่าไปอารมณ์เสียกับลูกควรเปลี่ยนลูกมาเล่นปาของแทนจะดีกว่า
เพราะถ้าห้ามอาจกลายเป็นการขวางพัฒนาการของลูกน้อยได้ หากลูกน้อยมีการเจริญเติบโตช้าในช่วงอายุ 1-2 ปี
แต่ไม่มีความผิดปกติอื่นๆ จึงได้แนะนำให้ปรับปรุงเรื่องพฤติกรรมการทานอาหารให้เหมาะสม
และตรวจติดตามอาการก็พบว่าดีขึ้นตามลำดับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาของเด็ก
1.พันธุกรรม เป็นสิ่งที่ติดตัวมากับเด็กตั้งแต่เกิด
2.สิ่งแวดล้อม เด็กที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมต่างกัน มีความสามารถและเฉลี่ยวฉลาดแตกต่างกัน
3.อาหาร การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เด็กได้รับสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอ
ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตดี และพัฒนาการก็ดีตามมาด้วย
เทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย
การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง
การ อ่านหนังสือให้ทารกฟังตั้งแต่เล็ก ดูรูปถาพและพลิกหนังสือไปพร้อมๆกันทีละหน้า
ทำความรู้จักกับเนื้อหาต่างๆในหนังสือ ทำให้เกิดการเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย ทำให้เด็กผ่อนคลายและเพลิดเพลินไม่ติดทีวีเมื่อโตขึ้น 
ปล่อยให้ลูกเป็นฝ่ายนำ
พยายามดึงจุดเด่นของเด็กออกมา และช่วยเหลือพัฒนาจุดด้อยของเด็กให้ดีขึ้น
ให้ความช่วยเหลือเมื่อเขาต้องการ ไม่ควรให้การช่วยเหลือหรือยัดเยียดสิ่งที่เด็กไม่ต้องการหรือไม่ชอบ ดังนั้น
ผู้ใหญ่จึงช่วยให้ถูกวิธี ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นการบงการ เด็กควรจะได้เรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ
ไม่ใช่เรียนรู้ตามความต้องการของผู้เลี้ยงดู
การเรียนรู้และการเล่นสนุก
การเล่นของเด็กก็คือการเรียนรู้ เด็กได้ฝึกทักษะการใช้มือจากการหยิบจับของเล่น
การเล่นกับเด็กคนอื่นๆสอนให้เด็กเข้าใจความสำคัญของการปรับตัวเข้าสังคม รู้จักการควบคุมอารมณ์ การแบ่งปัน
การแก้ปัญหา การใช้ภาษา การเล่นสนุกช่วยให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายและสติปัญญา
ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น และพัฒนาระบบประสาทการมองเห็น การได้ยิน และการทรงตัวอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *