เรียนรู้พัฒนาการของการตั้งครรภ์

แม่และเด็ก

เรียนรู้พัฒนาการของการตั้งครรภ์

Rate this post

การตั้งครรภ์ คือ การมีลูก
เป็นภาวะที่เกิดจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิของผู้ชายและไข่ของผู้หญิง
การปฏิสนธิทำให้เกิดตัวอ่อนฝังอยู่ที่เยื่อบุโพรงมดลูก
ตัวอ่อนนี้จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตขึ้นภายใน 40 สัปดาห์ กลายเป็นคน
โดยการตั้งครรภ์จะมีระยะในการตั้งครรภ์จนคลอดทารกออกมาที่ ประมาณ 40 สัปดาห์ หรือ 280 วัน
สำหรับผู้หญิงที่อยู่ในภาวะการตั้งครรภ์
จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการในแต่ละสัปดาห์ของทารกว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้ลูกที่จะเกิดขึ้นมามีความแข็งแรง สมบูรณ์
พร้อมทั้งด้านร่างกายและสมอง
โดยรายละเอียดของพัฒนาการของการตั้งครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ มีดังนี้
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 1-4 ช่วง 4 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
เป็นช่วงเวลาการเริ่มของการเปลี่ยนแปลงของคุณแม่มือใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายหลายส่วน
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการบำรุงร่างกายของแม่ และระวังเรื่องการรับประทานยา ควบคุมอารมณ์ของแม่
และะสิ่งเเวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การอุ้มท้องตลอดเวลา 40 สัปดาห์
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 5-8 ช่วง 2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงที่มีความสำคัญมาก
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ทารกจะมีการเจริญเติบโต ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งมีผลกระทบต่อภายนอก
และส่งผลต่อการจะเกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้ พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 13-16 เดือนที่ 3 ของการตั้งครรภ์
ทารกจะมีการสร้างอวัยวะต่างๆครบถ้วน เริ่มมีการขยับแขน ขา และศีรษะ นิ้วต่างๆ เริ่มมีเล็บ ทารกในระยะนี้ยังเล็ก แต่สามารถขับของเสียได้
ไตเริ่มขับของเสียออกจากร่างกายผ่านกระเพาะปัสสาวะและสายสะดือ ในระยะนี้ทารกมีขนาดความยาวประมาณ 4 นิ้ว
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 17-20 เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 4 ผิวหนังของทารกจะมีสีชมพูใส
เริ่มมีขนคิ้วและขนตา เริ่มมีการสร้างหูชั้นนอก หน้า ตา คอยาวขึ้น ทารกในครรภ์ระยะนี้จะสามารถลืมตา กลืนน้ำ นอน ตื่นและเคลื่อนไหวได้
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 21-24 ช่วงเดือนที่ 5 ของอายุครรภ์ ทารกจะเริ่มมีลายนิ้วมือ
มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้น ตับจะเริ่มสร้างเม็ดเลือดแดง ถุงน้ำดีจะเริ่มสร้างน้ำดี ฟันน้ำนมเริ่มโตที่ใต้เหงือก มีผม ขนคิ้ว
ขนตา มีการตื่นและนอนอย่างเป็นเวลา ซึ่งคุณแม่สามารถรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 25-28 เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 6ระยะนี้ผิวหนังของทารกจะแดงและมีขนอ่อน มีไขมัน
ผมและเล็บเท้า สมองเจริญเติบโต ระบบประสาทเริ่มทำงาน
แต่ปอดยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ทารกจะมีขนาดความยาว 1 ฟุต
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 29-32 เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 7
คุณแม่จะรู้สึกได้ดีถึงการเคลื่อนไหวของทารก ท้องที่โตมากขึ้นทำให้คุณแม่หายใจเร็วขึ้น
มดลูกของคุณแม่จะหดตัวและบีบรัด ทารกในครรภ์จะมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม
ซึ่งทารกจะมีการเคลื่อนไหว เช่น การจาม การดูดมือ การดูดนิ้วเท้า เป็นต้น
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 33-36 เมื่ออายุครรภ์เข้าสู่เดือนที่ 8 พัฒนาของทารกจะรวดเร็ว
กระดูกแข็งแรงขึ้น มีผิวเหมือนคนปกติ เส้นประสาทสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ตุ่มรับรสเริ่มทำงาน
ในระยะนี้เด็กจะรับแสง เสียง และความเจ็บปวดได้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเมื่ออายุครรภ์สัปดาห์ที่ 37-40 เป็นช่วงที่ทารกพร้อมออกมาสู่โลกภายนอก
สมองของทารกจะเจริญเติบโตเร็วมาก ภูมิคุ้มกันจากแม่จะเข้าสู่ลูก เด็กมีการขยับตัวมากขึ้น เด็กสามารถคลอดออกมาได้ตลอดเวลา
เป็นระยะที่คุณแม่จะรู้สึกอึดอัดมาก แน่นท้อง หายใจเร็วและท้องผูก
แต่ไม่นานทุกอย่างจะหายเป็นปลิดทิ้งเมื่อให้กำเนิดลูกตัวน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *