เทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสูงให้ลูกได้

เทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสูงให้ลูกได้

พ่อแม่ทุกคนต่างก็พยายามสรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
เพื่อมาช่วยให้การพั?นาการทางด้านร่างกาย อารมณื และสมอง
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
โดยเฉพาะเรื่องความสูงที่พ่อแม่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
โดยปกติแล้วเด็กผู้หญิงจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 9-12
ขวบ หลังจากนั้นอัตราการเพิ่มความสูงจะค่อย ๆ ลดลง และคงที่เมื่ออายุ
16-18 ปี ส่วนเด็กผู้ชายนั้นจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 10-14
ปี จากนั้นอัตราการเพิ่มความสูงจะค่อยลดลง และคงที่เมื่ออายุ 18-20 ปี
วันนี้เราจึงได้รวบรวมเทคนิคดี ๆ
ที่จะช่วยเพิ่มความสูงให้ลูกของคุณมาฝากกัน
1. เสริมกระดูกด้วยแคลเซียม

มีงานวิจัยจากต่างประเทศระบุว่า
การดื่มนมมีความสัมพันธ์กับความสูงของเด็ก
ดังนั้นควรให้ลูกดื่มนมจืดวันละประมาณ 400 มิลลิกรัม
พร้อมทั้งทานอาหารให้ครบ 5
หมู่ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็จะช่วยเพิ่มความสูงได้
นอกจากนั้นการทานปลาเล็กปลาน้อย เต้าหู้แข็ง และ ผักสีเขียวเข้ม
ก็ยังช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมได้
2.พักผ่อนให้เพียงพอ
ควรให้เด็กนอนหลับให้สนิทประมาณวันละ 8-10 ชั่วโมง
เพราะการนอนหลับที่เพียงพอจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วย
ในการเจริญเติบโต ทำให้กระบวนการต่าง ๆ
ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถช่วยเพิ่มความสูงได้
3. ออกกำลังกายเป็นประจำ
การออกกำลังกาย หรือการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ
จะทำให้เกิดการหลั่งฮอร์โมน growth hormone
ส่งผลให้การสร้างกระดูกเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งพ่อแม่ควรให้เด็กออกกำลังกายอย่างน้อยวัน 10-15 นาที
และกิจกรรมที่ควรทำคือ กระโดดเชือก หรือ เล่นบาสเกตบอล
พัฒนาการของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรมองข้ามอย่างเด็ดขาด
โดยเฉพาะในด้านร่างกาย ที่จะต้องให้ความใส่ใจเรื่องอาหาร การพักผ่อน
และ การออกกำลังกาย เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการความสูงของลูกคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *