วิธีเลือกของเล่นลูกให้เหมาะสมกับพัฒนาการ – ตอนที่ 1

วิธีเลือกของเล่นลูกให้เหมาะสมกับพัฒนาการ – ตอนที่ 1

ของเล่น รวมถึงการเล่นต่างๆ ของเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยที่เริ่มเดิน
และเข้าโรงเรียนได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะนอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินของเด็กๆ
ที่ใช้ไปกับการเล่นแล้ว ของเล่นยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกได้อีกด้วย
ดังนั้น การเลือกของเล่นให้ลูก
ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกของเล่นให้ลูกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเอง
แรกเกิด – 6 เดือน
1. กระตุ้นการมองเห็น ได้แก่ ของเล่นที่มีสีสันสดใสเพื่อดึงดูดสายตา เช่น
โมบายที่มีลวดลาย หรือเป็นรูปภาพที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน เช่น ดำ-ขาว, น้ำเงิน-
เหลือง, แดง-เขียว เป็นต้น หรือเลือกของเล่นที่มีเสียงกรุ๊งกริ๊งเวลาลมพัดก็ดี
2. กระตุ้นการฟังเสียงได้แก่ ของเล่นที่มีเสียง เช่น กล่องดนตรี
ของเล่นที่เขย่าหรือบีบให้เกิดเสียง
3. ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นที่บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง
ของเล่นที่มีมือสอดกำได้ ลูกบอลนุ่ม ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์ เพื่อส่งเสริมการใช้มือ-
นิ้วมือสำหรับหยิบจับสิ่งต่างๆ
4. ของเล่นเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือลอยน้ำ หนังสือภาพ
โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใกล้ชิดต้องคอยอ่านให้ฟัง และชวนดูสีสันต่าง ๆ
ที่มีอยู่ในหนังสืออยู่เสมอ
รวมไปถึงกระจกเงาที่จะช่วยฝึกการรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
6-12 เดือน
1. กระตุ้นประสาทสัมผัส ได้แก่ ของเล่นที่มีผิวสัมผัสแตกต่างกัน เช่น เรียบ หยาบ นุ่ม
แข็ง เพื่อกระตุ้นทักษะ การสัมผัส ของเล่นที่ดูด หรือกัดได้ เช่น ยางกัดรูปทรงต่าง ๆ
เพื่อกระตุ้นการรับรู้และช่วยลดอาการคันเหงือกของเด็ก
2. ของเล่นเสริมกล้ามเนื้อ ได้แก่ ของเล่นประเภทลากจูง
เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขา เล่นลูกบอลนุ่ม บล็อกไม้ใหญ่ ๆ
กล่องหยอดรูปทรงง่าย ๆ
เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของต่าง ๆ
ของเล่นที่เขย่าให้เกิดเสียง เพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น มือ
นิ้วมือ

3. ของเล่นเสริมสติปัญญา ได้แก่ หนังสือที่มีรูปภาพขนาดใหญ่สีสันสดใส
ซึ่งพ่อแม่อ่านให้ฟังหรือให้ลูกเปิดหนังสือด้วยตัวเอง แล้วคอยออกเสียงตาม
รวมไปถึงกระจกเงา ที่จะช่วยฝึกให้เด็กรู้จักตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
หรืออาจจะเป็นของเล่นลอยน้ำ เช่น ถ้วยกระป๋องเล็กๆ
ใช้สำหรับเมื่อลูกอาบน้ำโดยให้ลูกรินน้ำและเทเล่น
เพื่อปูพื้นทางคณิตศาสตร์เรื่องการกะปริมาณ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *