ภาวะเบาหวานและการรักษาโรคเบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์

ภาวะเบาหวานและการรักษาโรคเบาหวานในคุณแม่ตั้งครรภ์

ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะที่ผู้หญิงตั้งครรภ์มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เพียงพอ
การเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์สามารถเกิดได้กับคนที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงก็ได้แม้จะไม่มีประวัติทางกรรมพันธ์ก็ตาม
ซึ่งถ้าเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมาไม่แข็งแรงรกไม่สมบูรณ์ หรือทารกอาจได้ผลกระทบจากภาวะน้ำตาลสูง ตัวโตกว่าปกติ
คลอดลำบาก พอคลอดออกมา อาจมีภาวะแทรกซ้อนน้ำตาลในทารกต่ำหรือมีภาวะปอดไม่แข็งแรง หายใจลำบาก เป็นต้น
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกระยะการตั้งครรภ์
แต่โดยทั่วไปมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาครึ่งหลังของการตั้งครรภ์อย่างไรก็ตามภาวะนี้จะไม่เกิดขึ้น
หากคุณแม่ควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีและอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ออกกำลังกาย และการใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์
จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและลดภาวะเสี่ยงต่าง ๆได้
ซึ่งโดยปกติแล้วระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลงจนกลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งหลังคลอดค่ะ
อาการของเบาหวานขณะตั้งครรภ์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์
ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจพบภาวะดังกล่าวได้จากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
แต่ผู้หญิงตั้งครรภ์บางรายอาจมีอาการกระหายน้ำ ปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ ปากแห้ง
และรู้สึกเหนื่อยหากมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
ซึ่งบางอาการค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาการของคนตั้งครรภ์ ดังนั้น
ควรปรึกษาแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับอาการที่เผชิญอยู่
สาเหตุของเบาหวานขณะตั้งครรภ์
เบาหวานขณะตั้งครรภ์อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในระหว่างที่ตั้งครรภ์ ทำให้หญิงตั้งครรภ์บางรายเกิดภาวะร่างกายต่อต้านอินซูลิน
ซึ่งเป็นฮอร์โมนสำคัญที่ผลิตขึ้นจากเซลล์ในตับอ่อนและทำให้ร่างกายเผาผลาญกลูโคสเป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากร่างกายมีระดับอินซูลินต่ำหรือร่างกายดื้อต่ออินซูลินจะส่งผลให้ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ
การรักษาเบาหวานขณะตั้งครรภ์
ผู้ป่วยเบาหวานขณะตั้งครรภ์
จำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อสุขภาพของตนและทารกในครรภ์
และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะตั้งครรภ์และขณะคลอด
โดยเรามีแนวทางในการรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์มาฝากค่ะ ได้แก่
การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารด้วยการบริโภคผัก
ผลไม้และธัญพืช เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถัดมาคือการออกกำลังกาย
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
เพราะเป็นการกระตุ้นน้ำตาลกลูโคสในเลือดให้เคลื่อนเข้าสู่เซลล์เพื่อผลิตเป็นพลังงาน
และยังช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินด้วย นอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้ยารักษาหากระดับน้ำตาลในเลือดยังคงสูงอยู่
หลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายมาระยะหนึ่งแล้ว
แพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยใช้ยาฉีดอินซูลินเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *