ภารกิจสำคัญที่ต้องทำก่อนทริปสำคัญของเด็ก ๆ

ภารกิจสำคัญที่ต้องทำก่อนทริปสำคัญของเด็ก ๆ

ก่อนเดินทางไปเที่ยวที่ต้องขึ้นเครื่องบินสิ่งสำคัญมากกว่าการวางแผนการเดินทาง
และเตรียมสัมภาระของลูกน้อยให้ครบถ้วนนั้นคือการตรวจสุขภาพของเด็ก ๆ
หรือการไปพบแพทย์ประจำตัว เพื่อให้ท่านตรวจร่างกาย ขอรับคำแนะนำ รวมถึงการฉีดวัคซีนให้กับเด็ก ๆ
ซึ่งการพาลูกน้อยไปตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง ควรทำล่วงหน้าอย่างน้อย 6-8 สัปดาห์
พ่อแม่บางท่านอาจรู้สึกว่าการไปพบแพทย์ทั้ง ๆ
ที่ไม่ได้ป่วยนั้นเป็นเรื่องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น
แต่อย่างไรก็ตามภูมิคุ้มกันของเด็กนั้นต่ำกว่าผู้ใหญ่
เพียงแค่หายใจหรือสัมผัสกับเชื้อโรคบางอย่าง
ก็มีโอกาสที่จะป่วยและเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายมาก
การพาลูกไปพบแพทย์นั้นถือเป็นโอกาสดีที่จะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการ
เดินทางด้วยเครื่องบิน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อลูกน้อย เช่น
เรื่องของความกดอากาศที่ทำให้มีอาการปวดหู การใช้ยาหยอดหู
หรือกรณีที่ลูกมีโรคประจำตัวก็จะได้เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีอีกด้วย
ปกติแล้วเด็กจะได้รับการฉีดวัคซีนมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามช่วง
ระยะเวลาอยู่แล้ว แต่เราก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆ ได้
ในทุกช่วงอายุ ซึ่งการฉีดวัคซีนก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย
ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้
ซึ่งแพทย์จะแนะนำวัคซีนให้ลูกตามความเหมาะสม โดยสามารถแบ่งเป็น 2แบบ คือ
1. วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนออกเดินทาง
กรณีที่ไปเที่ยวประเทศในแถบแอฟริกาและอเมริกาใต้ จำเป็นต้องได้รับ
วัคซีนไข้เหลือง ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (WHO IHR)
หรือหากเดินทางไปประเทศแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดียเนปาล บังกลาเทศ
ซึ่งมีความเสี่ยงในการติดโรคไทฟอยด์สูงก็จำเป็นต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์ เป็นต้น
2. วัคซีนที่ใช้ตามความเหมาะสม
แพทย์จะพิจารณาการให้วัคซีนจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น
ประเทศที่ไปมีแนวโน้มเสี่ยงต่อโรคหรือติดเชื้อประเภทใด
ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงกิจกรรมที่จะไปทำ เช่น
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
วัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนป้องกันโรคอหิวาตกโรค
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนออกเดินทาง 1-2 สัปดาห์
ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พ่อแม่ต้องเอาใจใส่และพยายามสังเกตความผิดปกติ
ของลูกอย่างใกล้ชิดด้วย โดยสัญญาณเตือนอันดับแรก ๆ
ว่าร่างกายกำลังอ่อนแอและอาจเจ็บป่วยก็คือ ตัวร้อน นั่นเอง
ปกติอุณหภูมิร่างกายของเด็กจะอยู่ประมาณ 36.5-37.5 องศาเซลเซียส
แต่ถ้าสูงกว่านั้นแสดงว่าเจ้าตัวเล็กมีไข้ อุณหภูมิร่างกายสูง
และอาการที่พบร่วมด้วยก็คือ เซื่องซึม หงอย ไม่สนใจสิ่งเร้ารอบตัว
ไม่ยอมดูดนม บางรายอาจร้องไห้โยเย กระสับกระส่าย
ให้พ่อแม่ระบายความร้อนหรือลดไข้ด้วยการเช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ดื่มน้ำมาก ๆ
และนอนพักผ่อนให้เต้มที่ แต่ถ้าพบว่าลูกเริ่มไอ จาม มีน้ำมูก อาเจียน
ท้องเสีย หายใจขัด รวมไปถึงผิวหนังมีผื่นแพ้ต่าง ๆ
ควรพาไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจและรักษาโดยละเอียดต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *