พัฒนาการทางสมองของลูกน้อยวัยหัดเดิน

แม่และเด็ก

พัฒนาการทางสมองของลูกน้อยวัยหัดเดิน

Rate this post

ทารกวัยหัดเดินหรือลูกน้อยในช่วงอายุ 2-3 ขวบ ถือเป็นระยะเวลาที่พัฒนาการต่างๆมากมาย
พ่อแม่มือใหม่ส่วนใหญ่บางทีอาจยังไม่ทราบว่า ทุกครั้งที่ลูกน้อยเห็น ได้ยิน สัมผัสของใหม่ๆ
การได้ดมกลิ่นแปลกใหม่ และก็ลิ้มรสรสใหม่ๆ
หรือแม้แต่การได้ย้อนคิดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขา
เซลล์สมองของลูกน้อยจะเกิดการเชื่อมโยงกันอย่างมากมาย มีการจัดระบบการเชื่อมโยงใหม่อย่างรวดเร็ว
การมีปฏิกิริยาเช่นนี้ จะช่วยให้ลูกน้อยสามารถพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา
ซึ่งเป็นการช่วยให้เขาพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆในโลกรอบตัว และก็รู้จักที่จะจัดการกับหน้าที่ของตนได้มากขึ้น
ช่วงวัยหัดเดินนี้เป็นวัยที่ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เริ่มใช้ภาษาสื่อสาร
ในการแสดงอารมณ์ แล้วก็ติดต่อกับคนรอบๆข้าง
พัฒนาการทางสมองที่แสดงผ่านทางการใช้ภาษาและการแสดงออกของเด็กในวัย 2 และ 3 ขวบนั้น
จะมีระดับการพัฒนาที่ต่างกันนะคะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่จะเห็นได้จากการแสดงออกตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ

พัฒนาการเด็กวัย 2 ขวบ
*พูดได้ 50-200 คำ
*เริ่มพูดเป็นประโยค 2 คำ
*ใช้สรรพนาม “หนู” และ “แม่”
*เรียกชื่อสิ่งของบางอย่างได้
*เลียนแบบคำพูดของผู้ใหญ่
*ทำตามคำสั่งได้
*รู้สึกสนุกสนานกับเรื่องราว เพลง และคำที่มีเสียงคล้องจองที่ไม่ซับซ้อน
*รู้จักส่วนต่างๆของร่างกาย ตุ๊กตาหมี หรือตุ๊กตาอื่น

พัฒนาการเด็กวัย 3 ขวบ
*เริ่มเข้าใจแยกแยะความหมาย “หนึ่งเดียว” และ “จำนวนมาก”
*พูดเป็นประโยค 2-3 คำ ได้
*เข้าใจสิ่งที่ตรงกันข้าม เช่น ใหญ่และเล็ก ขึ้นและลง
*รู้จักบางสี
*เรียกชื่อสิ่งของได้หลายอย่างมากขึ้น
*เริ่มเข้าใจเหตุผลและแก้ปัญหาได้
*รู้จักเคารพกฎระเบียบ
*เริ่มรู้จักแยกแยะและแสดงความสนใจในสี รูปร่าง และขนาดต่างๆ

เมื่อคุณพ่อคุณแม่รู้ตัวอย่างพฤติกรรมต่างๆนี้แล้ว
ต้องรอสังเกตรวมทั้งสนับสนุนให้ลูกรักมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *