ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเติบโตทางสมองของทารก

ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเติบโตทางสมองของทารก

ทารกหรือเด็กแรกเกิดนั้นจะมีวิวัฒนาการส่วนต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นสมองหรือร่างกาย
แน่นอนว่าการได้รับสารอาหารที่ดีจะช่วยให้ร่างกายและสมองเจริญเติบ
โตได้ดี
โดยเฉพาะสมองของมนุษย์เพราะเป็นศูนย์รวมการควบคุมทุกส่วนของร่
างกาย ความเก่ง ความอัจฉริยะ ไหวพริบ ความคิดสร้างสรรค์ ต่างๆ
นาๆ มาจากการทำงานของสมองทั้งสิ้น
ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้องได้รับการกระตุ้น
แต่ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับสมองทารกก่อน
ซึ่งเด็กแรกเกิดประกอบด้วย เซลล์ประสาทหนึ่งแสนล้านเซล
ซึ่งเซลล์เหล่านี้ยังมีการเชื่อมต่อกันน้อย เมื่อทารกอายุ 1 ปี
น้ำหนักสมองจะเพิ่มเป็น 1,100 กรัม เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเลยทีเดียว
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้
มีผลมาจากการขยายตัวของเซลล์ประสาทและเพิ่มเครือข่ายเส้นใยเซล
ล์ประสาทไปเชื่อมต่อกับจุดต่างๆ

โดยสมองของทารกจะสร้างเครือข่ายเส้นใยประสาทและจุดเชื่อมต่ออย่า
งรวดเร็วภายใน 3 ปีแรก น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่า 80%
หากทารกได้รับการดูแลและกระตุ้นพัฒนาการอย่างถูกวิธี
เครือข่ายเส้นใยประสาทจะถูกสร้างขึ้นมากถึง
หนึ่งล้านล้านเครือข่ายและหนึ่งล้านล้านจุดเชื่อมต่อ
ซึ่งมากกว่าผู้ใหญ่ถึง 2 เท่าตัว
และแน่นอนว่าทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ ความจำ การคิด
และอื่นๆ จะถูกพัฒนาได้อย่างรวดเร็วด้วย
ซึ่งหลักๆแล้ว ปัจจัยการเติบโตทางสมองของเด็กทารกก็จะมีอยู่ 5
ส่วนด้วยกัน นั้นก็คือสิ่งที่สามารถสัมผัสได้ นอกจากนี้ ใจ
ก็มีส่วนสำคัญด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก
ซึ่งจะมีผลดังนี้

1.หู

เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการได้ยินซึ่งสารมารถทำได้ตั้งแต่ทา
รกอยู่ในครรภ์ เช่น การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ เสียงธรรมชาติ
เสียงการทำกิจวัตรประจำวัน การพูดคุยกับลูก ในเรื่องที่หลากหลาย
การร้องเพลงให้ฟัง การอ่านหนังสือหรือนิทาน เป็นต้น
2.ตา
แน่นอนว่าตาคือการกระตุ้นประสาทสัมผัสทางการมองเห็น
เด็กทารกมองเห็นตั้งแต่อยู่ในครรภ์
และเมื่อคลอดมาแล้วกระตุ้นด้วยการใช้สีสันสดใสและความหลากหลาย
ของอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่น อาหาร
ผู้คนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
3.จมูก
คือประสาทสัมผัสผ่านกลิ่น
การฝึกให้เด็กได้สูดดมกลิ่นที่หลากหลาย หอมละมุน
จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของเซลล์ประสาทสมองด้านนี้ได้
4.ลิ้น
นั้นหมายถึงประสาทสัมผัสการลิ้มรสชาติต่างๆ ทั้ง เปรี้ยว หวาน
มัน เค็ม เผ็ด โดยเพิ่มขึ้นทีละนิดตามอายุของเด็ก
5.กาย
ประสาทสัมผัสทางกายตั้งแต่หัวจรดเท้า
เปิดโอกาสให้ลูกทดลองและเรียนรู้ทุกอย่างรอบตัว
จากสิ่งต่างๆที่สามารถสัมผัสได้
ส่วนอย่างสุดท้ายคือใจ
หลายคนอาจจะคิดว่าใจสามารถสัมผัสได้ด้วยหรือ
แต่ในที่นี้หมายถึงความอบอุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด
จะทำให้ทารกรู้สึกอบอุ่นปลอดภัย
และมีความมั่นคงทางจิตใจและความรู้สึก
ซึ่งจะถูกสะสมบ่มเพาะเป็นพื้นฐานนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *