ตาแดงในเด็ก ไม่เล็กอย่างที่คิด

ตาแดงในเด็ก ไม่เล็กอย่างที่คิด

ตาแดงเป็นโรคที่พบได้ในทุกเพศทุกวัยมีการระบาดเป็นระยะ และพบได้ตลอดทั้งปี แต่จะมากที่สุดหน้าฝน
โดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่ภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงทำให้สามารถป่วยและแพร่เชื้อติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว
หนึ่งในโรคสำคัญที่มักระบาดในฤดูฝนหรือในช่วงที่มีน้ำท่วม ก็คือ โรคตาแดง
ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตาและติดต่อแพร่ระบาดผ่านกันได้อย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กๆ ที่มีนิสัยชอบเล่นน้ำโรคตาแดง เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุตาที่ติดเชื้อไวรัส
เป็นกลุ่มอาดิโนไวรัส (Adenovirus) ที่แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆได้มากกว่า 50 กลุ่ม และประมาณ 1 ใน 3
สามารถทำให้เกิดโรคตาแดงได้ ถือเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดและมักเกิดกับเด็กเล็กๆ
ซึ่งการติดเชื้อไวรัสตาแดง จะมีทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน คือ
ชนิดคออักเสบร่วมด้วย, ชนิดตาอักเสบไม่มาก และชนิดตาอักเสบรุนแรง
แถมยังมีโอกาสเกิดโรคจากการติดเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยเช่นเดียวกับภูมิแพ้ โดยจะมีอาการคล้ายติดเชื้อจากไวรัสนั่นเอง
อาการของโรคตาแดง จะมีอาการตาแดง เคืองตาตาขาวจะมีสีแดงเรื่อๆ เพราะมีเลือดออกที่เยื่อบุตาขาว
น้ำตาไหลเจ็บตา มักจะมีขี้ตามากร่วมด้วยโดยอาจเป็นเมือกใสหรือสีเหลืองอ่อน
จากการติดเชื้อแบคทีเรียมาพร้อมกันนอกจากนี้ต่อมน้ำเหลืองหลังหูมักเจ็บและบวม
มักเป็นที่ตาข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้วจะติดต่อมายังตาอีกข้างได้ภายใน 1-2 วัน ถ้าไม่ระวังให้ดี
ถ้าระมัดระวังไม่ให้น้ำตามข้างทางที่ติดเชื้อไวรัสมาถูกตาข้างที่ดีก็จะไม่เป็นตาแดง แต่ส่วนใหญ่มักเป็นไปอีกข้างอย่างรวดเร็ว
ส่วนผู้ที่มีอาการตาแดงจากเชื้อแบคทีเรีย จะมีอาการตาแดงเคืองตา เจ็บตา มีขี้ตามากลักษณะข้นๆ แบบหนอง
เวลาตื่นนอนตอนเช้ามักมีขี้ตามากจนทำให้เปลือกตาติดกันแต่อาการจะไม่เฉียบพลันและรวดเร็วเท่าโรคตาแดงจากเชื้อไวรัส
ขณะเดียวกันพ่อและแม่ยังต้องระวังโรคแทรกซ้อนจากตาแดงด้วยเพราะมักมีอาการกระจกตาอักเสบแทรกซ้อน ซึ่งจะดีขึ้นใน 3
สัปดาห์ หรือ 1-2 เดือน ทำให้ตามัวพร่าอยู่เป็นเวลานานนอกจากนี้ยังมีตาดำอักเสบร่วมด้วย
ดังนั้น ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการรักษาคุณควรป้องกันลูกน้อยให้ห่างไกลจากการเป็นตาแดง
เริ่มจากหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอต้องไม่คลุกคลีใกล้ชิด หรือใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
หรือถ้ามีฝุ่นละอองและน้ำสกปรกเข้าตาควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดทันที
นอกจากนี้ก็ไม่ควรปล่อยให้แมลงหวี่หรือแมลงวันตอมตาหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ
และไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น รวมถึงหลีกเลี่ยงการใช้มือแคะ แกะเกาหน้าตาด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *