ตากุ้งยิง โรคยอดฮิตในวัยเด็ก

ตากุ้งยิง โรคยอดฮิตในวัยเด็ก

โรคตากุ้งยิง คือ โรคชนิดหนึ่งเกี่ยวกับตา
โดยจะเกิดอาการอักเสบที่บริเวณ หนังตา ขนตา หรือ
ต่อมไขมันที่เปลือกตา แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ
ตากุ้งยิงชนิดหัวผุด และ ตากุ้งยิงชนิดหัวหลบใน
ตากุ้งยิงชนิดหัวผุด หรือจะเรียกว่า ตากุ้งยิงภายนอก
ทางการแพทย์เรียก External hordeolum
เกิดจากการอักเสบของต่อมเหงื่อบริเวณผิวหนัง ที่โคนขนตา
จะมีอาการเกิดหัวฝีเห็นได้อย่างชัดเจนที่ขอบตา
ลักษณะของฝีจะไม่ใหญ่
ขณะที่ ตากุ้งยิงชนิดหัวหลบใน หรือจะเรียกว่า
ตากุ้งยิงภายใน ทางการแพทย์เรียก Internal hordeolum
เกิดจากการอักเสบของต่อมไขมันที่เยื่อบุเปลือกตา
ต้องปลิ้นเปลือกตาจึงจะสามารถมองเห็นฝี มักจะมีขนาดใหญ่
โดย โรคตากุ้งยิง สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย
โอกาสของการเกิดโรคมีเท่ากันทั้งในชายและหญิง
แต่จะพบมากในผู้ป่วยเด็กที่อายุไม่เกิน 10 ปี
เนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคของเด็กยังจัดการกับเชื้อโรคได้ไม่ดีเท่าผู้ใ
หญ่
ซึ่ง โรคตากุ้งยิง เกิดจากการติดเชื้อ Staphylococcus
aureus สามารถหายเองได้ แต่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงเป็นโรคตากุ้งยิง
จะพบมากในผู้ที่มีอาการป่วยเป็นโรคเบาหวาน
คนที่มีหนังตาอักเสบเรื้อรัง หรือ คนที่มีไขมันในเลือดสูง
หรือติดเชื้อจากการขยี้ตาบ่อยๆ ด้วยมือที่ไม่สะอาด
การทำความสะอาดรอบดวงตาไม่ดี
ทำให้ฝุ่นและสารละคายเคืองเข้าสู่ดวงตาง่าย
และการไม่รักษาความสะอาดของคอนแทคเลนส์
ทำให้สิ่งสกปรกเจือปนเข้าสู่ดวงตา
เมื่อดวงตาเริ่มติดเชื่อ จะมีอาการเจ็บๆ คันๆ ที่เปลือกตา
ต่อมาเปลือกตาจะเริ่มบวมแดง และรู้สึกปวดบริเวณเปลือกตา
เกิดการมีก้อนที่บริเวณเปลือกตา และอาการปวดบริเวณหนังตา
จะเกิดเวลา กรอกตา หรือ หลับตา

จากนั้นจะเกิดหนองที่บริเวณเปลือกตา ถ้าหนองเกิดแตก
จะทำให้ขี้ตาเป็นสีเขียว หากกดลงไปบริเวณก้อนจะรู้สึกเจ็บ
ก้อนที่หนังตาจะกลายเป็นฝี และหัวเป็นหนองภายใน 5 วัน
ซึ่งหนองจะแตกไปเอง และจะค่อยๆ ยุปไป กระทั่งหายไปเอง
ปิดท้ายที่การรักษาโรคตากุ้งยิง
ควรประคับประครองอาการของโรคไม่ให้ลามหรืออักเสบมากขึ้น
สามารถทำได้หลายวิธี อาทิเช่น การใช้ยาหยอดตา
เพื่อทำรักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อมากขึ้น
และการรับประทานยาแก้อักเสบ บรรเทาอาการปวดของหนังตา
หรือการผ่าเอาหนองออก จะใช้สำหรับกรณีที่มีอาการรุนแรง
โดยสังเกตุอาการว่ามีก้อนมีขนาดใหญ่มากและเจ็บตา
มีเลือดออกที่เปลือกตา มีตุ่มน้ำเกิดขึ้นที่เปลือกตา
ที่เปลือกตามีสะเก็ด สายตาผิดปกติ ต้องรีบเข้าพบแพทย์
เพื่อผ่าตัดดูดหนอง ก่อนที่จะลามไปมากกว่านี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *