การคุมกำเนิดในภาวะที่ยังไม่พร้อมมีบุตร

แม่และเด็ก

การคุมกำเนิดในภาวะที่ยังไม่พร้อมมีบุตร

Rate this post

การคุมกำเนิด หรือ การป้องกันการตั้งครรภ์ คือ
การป้องกันไม่ให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น
ผ่านกลไกในการป้องกันการตั้งครรภ์หลายกลไก เช่น
การป้องกันไม่ให้มีการตกไข่,
การป้องกันไม่ให้ไข่กับอสุจิเกิดการปฏิสนธิ และ
การป้องกันไม่ให้มีการฝังตัวของตัวอ่อนในโพรงมดลูก
โดยข้อควรคำนึงในการเลือกวิธีคุมกำเนิด
มีหลักในการพิจารณา ดังนี้ ความสะดวกในการใช้วิธีต่างๆ
ดังกล่าว, ความสะดวกในการเข้าถึงการคุมกำเนิด,
ระยะเวลาที่ต้องการคุมกำเนิด,
ความสามารถในการป้องกันการตั้งครรภ์ของวิธีคุมกำเนิด,
ความสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคประจำตัวหรือข้อเสียในวิธีคุมกำเนิดแต่ละวิธี
ขณะที่ชนิดของการคุมกำเนิดนั้นมีมากมายหลายชนิดหลากวิธี
สามารถแบ่งออกได้หลายประเภทแล้วแต่เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งปร
ะเภท ทั้งนี้ ในที่นี้แบ่งตามระยะเวลาในการคุมกำเนิด
โดยแบ่งออกเป็น…
การคุมกำเนิดชั่วคราว
เป็นวิธีคุมกำเนิดที่ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดจะมีอยู่เพียง
ชั่วคราว เมื่อหยุดใช้จะสามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้เอง
เหมาะสำหรับผู้ที่ยังต้องการมีบุตรในอนาคต
โดยสามารถเลือกได้ตั้งแต่ ถุงยางอนามัย, ยาเม็ดคุมกำเนิด,
ยาฉีดคุมกำเนิด, ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน, ห่วงคุมกำเนิด ไปจนถึง
แผ่นแปะคุมกำเนิด
ส่วนการคุมกำเนิดถาวร
เป็นวิธีคุมกำเนิดที่ทำครั้งเดียวสามารถคุมกำเนิดได้ตลอดชีวิต
ไม่สามารถกลับมาตั้งครรภ์ได้เองอีก
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีบุตรอีกแล้ว
โดยวิธีการนั้นเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ การทำหมัน
ซึ่งนิยมทำในเพศหญิง

ข้อดีของการทำหมันในเพศหญิง คือ
ผ่าตัดครั้งเดียวสามารถคุมกำเนิดได้ตลอดชีวิต
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการคุม กำเนิดการตั้งครรภ์
และทำให้เพิ่มความสุขทางเพศ เพราะไม่ต้องกังวลต่อการตั้งครรภ์
แต่ข้อเสียของการทำหมันในเพศหญิง คือ
ต้องได้รับการผ่าตัดโดยแพทย์ ทำให้เกิดแผลเป็นที่หน้าท้อง
หากต้องการมีบุตรเพิ่มอีกต้องได้รับการผ่าตัดแก้หมัน
โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ในการผ่าตัดเฉพาะทาง
ขณะที่ข้อดีของการทำหมันในเพศชาย คือ
ผ่าตัดครั้งเดียวสามารถคุมกำเนิดได้ตลอดชีวิต
การผ่าตัดทำได้ง่ายใช้เวลาน้อย ใช้เพียงยาชาเฉพาะที่
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ จึงทำให้เพิ่มความสุขทางเพศ
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการทำหมันในชาย คือ
ต้องได้รับการผ่าตัดจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึ
กฝนมา หากต้องการมีบุตรเพิ่มอีก
ต้องได้รับการผ่าตัดแก้หมันโดยผู้เชี่ยวชาญ
และใช้เครื่องมือในการผ่าตัดเฉพาะ
ซึ่งการผ่าตัดทำหมันในเพศชาย
จะเป็นเป็นการคุมกำเนิดโดยผ่าตัดผูกหลอดนำอสุจิที่บริเวณ
อัณฑะ ทำให้ไม่มีตัวอสุจิออกมากับน้ำเชื้อ
จึงไม่มีการปฏิสนธิของอสุจิกับไข่ ส่วนในเพศหญิง
เป็นการคุมกำเนิดโดยการตัดผูกท่อนำไข่ 2 ข้าง
ทำให้ตัวอสุจิไม่สามารถเข้าปฏิสนธิกับไข่ได้จึงไม่มีการตั้งครรภ์
ซึ่งพบอัตราการตั้งครรภ์หลังผ่าตัด ประมาณ 0.2 – 0.7%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *